ชื่อ บริษัท เบอร์ติดต่อ อีเมล์
คุณ จิตรลดา เลขาพันธ์  บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 02-684-8788 chitrada@aira.co.th
คุณ ศรัณย์ คุณะกุล บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 02-680 1281 perth.kunakool@asp-intl.com
คุณ เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 02-680 1227 therdsak@asiaplus.co.th
คุณ จิรเมธ รตะพิพัฒน์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 02-618-1348 jiramate.rat@bualuang@co.th
คุณ ศรชัย พิทยาพฤกษ์ บริษัทหลักทรัพย์ แคปปิตอล โนมูระ จำกัด 02-638 5775 sornchai.pitthayaprug@th.nomura.com
คุณ ธนัชชา จุรุกุล บริษัทหลักทรัพย์ แคปปิตอล โนมูระ จำกัด 02-638-5799 thanatcha.jurukul.1@nomura.com
คุณ พรทิภา ระยับแสงเดือน บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 02-657-9229 pornthipa.ra@cimb.com
คุณ สุรีย์พร ศิริศันสนียวงศ์ บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด   02-788-3612 sureeporn.sirisansaneeyawong@citi.com
คุณ โดม คุณประยูรสวัสดิ์ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 02-205 7000 dome.ku@countrygroup.co.th
คุณ จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 02-657 7824 chanpens@th.dbsvickers.com
คุณ ณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงค์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด 02 633 6469 nathavut@dbtisco.com
คุณ ณัฐวัตร กิตติสมนาคุณ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 02-646 9712 nattawat.k@fnsyrus.com
คุณ ชุติมา วรมนตรี บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (In cooperate with BNP Parisbas) 02-611 3555 chutima.wor@fssia.com
คุณ วิลาสินี บุญมาสูงทรง บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 02-672-5937 wilasinee@globlex.co.th
คุณ สุเมธ ซามันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด 02-684-2682 sumedh.y.samant@jpmorgan.com
คุณ สรพงษ์  จักรธีรังกูร หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 02-696 0034 sorapong.j@kasikornsecurities.com
คุณ วิชชุดา ปลั่งมณี บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด  02-680 2936 wichuda@kktrade.co.th
คุณ อาทิตย์ จันทร์สว่าง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 02-659 7000#5005 artit.jansawang@krungsrisecurities.com
คุณ อำนาจ โงสว่าง บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 02-648 1125 amnart.n@ktbst.co.th
คุณ วรรัตน์ เผ่าภคะ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 02-624-6248 woraratp@ktzmico.com
คุณ แพ็ตตี้ ตอไมตรีจิตร บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด  02-694 7727 patti.tomaitrichitr@macquarie.com
คุณ มาเรีย เบรนด้า ลาปิส บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-257 0250 maria.l@maybank-ke.co.th
คุณ ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-635 1700 danait@phillip.co.th 
คุณ ชาตรี ศรีสมัยเจริญ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-862-9743 chatree.sr@rhbgroup.com
คุณ สิริการย์ กฤษฏิ์นิพัทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 02-949 1000 sirikarn.krisnipat@scb.co.th
คุณ รตา ลิ้มสุทธิวันภูมิ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 02-617 4960 rata.lim@thanachartsec.co.th
คุณ กิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์  บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-659 8302 kingpai@uobkayhian.co.th