SET AWARDS 2006

การเงินธนาคารร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัด SET AWARDS 2006 มอบรางวัลบริษัทยอดเยี่ยม คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม แห่ง ธ.ไทยพาณิชย์ คว้า CEO แห่งปี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.ทนง พิทยะ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล SET AWARDS 2006 ณ หอประชุมศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งวารสารการเงินธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความยอดเยี่ยมด้านผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการในด้านต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนดีเด่น

นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ บรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า รางวัล SET AWARDS 2006 แบ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 ประเภท รวม 23 รางวัล รางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 3 ประเภท รวม 3 รางวัล รางวัลสำหรับตลาดตราสารหนี้ 2 ประเภท รวม 2 รางวัล รางวัลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ 2 ประเภท รวม 6 รางวัล รางวัลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 1 ประเภท รวม 4 รางวัล และรางวัลสำหรับ CEO 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 39 รางวัล ดังนี้

เพิ่มเติม..