การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือชื่อกรรมการล่วงหน้า อังกฤษ | ไทย
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อังกฤษ | ไทย
แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อังกฤษ | ไทย


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล
หากคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กรุณากรอก คำถามของคุณลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
สอบถาม :

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้