ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน

You are here: ชุดข้อมูลบริษัทสำหรับนักลงทุน > สอบถามข้อมูลนักลงทุน > นักลงทุนสัมพันธ์
40 Years Amata
Amata Banner

เอกสารสำหรับปี 2560 2559 2558
รายงานประจำปี ประจำปี  ประจำปี 
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี  ประจำปี 
งบการเงิน
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 FY
Q1 Q2 Q3 FY
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2560 2559 2558
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB