แบบฟอร์ม 56-1

You are here: แบบฟอร์ม 56-1 > ข้อมูลทางการเงิน > นักลงทุนสัมพันธ์
40 Years Amata
Amata Banner
  ZIP

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2557

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2556

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2555

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2554

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2553

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2552

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2551

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2550

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2549

ดาวน์โหลด