ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

You are here: ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ > สอบถามข้อมูลนักลงทุน > นักลงทุนสัมพันธ์
40 Years Amata
Amata Banner

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ดังต่อไปนี้:

ญาณิศา เดชะพหุล
Investor Relations Manager

Tel : 02-792-0028
Email : yanisa@amata.com