ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549  |  2548  |  254713 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2561
แจ้งการเข้าร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาโรงแรม 4 ดาวและชุมชนอัจฉริยะ ภายในอมตะ ซิตี้ ชลบุรี
21 ส.ค. 2561
บริษัทย่อยขายหุ้นใน บริษัท สตุมฟ์ อมตะ โซลาร์ จำกัด (เพิ่มเติม)
14 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2561
แจ้งการจัดตั้งบริษัท Yangon Amata Smart & Eco City LLC. เพื่อลงทุนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และนิคมอุตสาหกรรมในเขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
14 ส.ค. 2561
แจ้งการจัดตั้งบริษัท Amata Asia (Myanmar) Limited เพื่อลงทุนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และนิคมอุตสาหกรรมในเขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
14 ส.ค. 2561
เพิ่มทุนใน Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
14 ส.ค. 2561
บริษัทย่อยขายหุ้นใน บริษัท สตุมฟ์ อมตะ โซลาร์ จำกัด
14 ส.ค. 2561
แจ้งการจัดตั้งบริษัทเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะและนิคมอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
14 ส.ค. 2561
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
19 ก.ค. 2561
การเข้าซื้อที่ดินของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
15 พ.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
15 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
15 พ.ค. 2561
บริษัทย่อยชำระทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน
07 พ.ค. 2561
การจัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท