ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

You are here: ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ > ห้องข่าว > นักลงทุนสัมพันธ์
40 Years Amata
Amata Banner
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551  |  2550  |  2549  |  2548  |  254720 มิ.ย. 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2560
15 พ.ค. 2560
แจ้งการเข้าร่วมลงทุนในการประกอบกิจการโรงงานอัจฉริยะ ภายในนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ
15 พ.ค. 2560
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
15 พ.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
04 พ.ค. 2560
การจัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
24 เม.ย. 2560
ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ ไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)
21 เม.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
18 เม.ย. 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2560
17 มี.ค. 2560
การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
20 ก.พ. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 ก.พ. 2560
ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
17 ก.พ. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
17 ก.พ. 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
09 ก.พ. 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
07 ธ.ค. 2559
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2559
14 พ.ย. 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
14 พ.ย. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
14 พ.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)