ติดต่อเลขาณุการบริษัท

You are here: ติดต่อเลขาณุการบริษัท > สอบถามข้อมูลนักลงทุน > นักลงทุนสัมพันธ์
40 Years Amata
Amata Banner

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ดังต่อไปนี้:

วราภรณ์ วัชรานุเคราะห์
เลขานุการบริษัท

เบอร์ตรง: (66) 0-2792-0004
โทรศัพท์: (66) 0-2792-0000 ต่อ 150
แฟกซ์: (66) 0-2318-1096