ภาพวีดีโอบริษัท

You are here: ภาพวีดีโอบริษัท > การนำเสนอข้อมูล > นักลงทุนสัมพันธ์
40 Years Amata
Amata Banner
    ชมวิดิโอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

วันที่: 22 พฤษภาคม 2560

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2560

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

วันที่: 29 พฤศจิกายน 2559

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

วันที่: 22 สิงหาคม 2559

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

วันที่: 23 พฤษภาคม 2559

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันที่: 21 เมษายน 2559

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2559

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558

วันที่: 26 พฤศจิกายน 2558

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

วันที่: 20 สิงหาคม 2558

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

วันที่: 21 พฤษภาคม 2558

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันที่: 22 เมษายน 2558

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2557

วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2558

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2557

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2557

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2557

วันที่: 21 สิงหาคม 2557

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2557

วันที่: 22 พฤษภาคม 2557

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันที่: 21 เมษายน 2557

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2556

วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2556

วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2556

วันที่: 20 สิงหาคม 2556

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2556

วันที่: 14 พฤษภาคม 2556

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วันที่: 22 เมษายน 2556

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2555

วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2556

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2555

วันที่: 21 พฤศจิกายน 2555

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2555

วันที่: 20 สิงหาคม 2555

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2555

วันที่: 14 พฤษภาคม 2555

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วันที่: 20 เมษายน 2555

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2554

วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2554

วันที่: 21 พฤศจิกายน 2554

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2554

วันที่: 22 สิงหาคม 2554

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2554

วันที่: 23 พฤษภาคม 2554

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วันที่: 22 เมษายน 2554

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2553

วันที่: 02 มีนาคม 2554

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2551

วันที่: 26 สิงหาคม 2551

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

The Ordinary General Meeting of Shareholders 2008

วันที่: 30 เมษายน 2551

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2550

วันที่: 28 พฤศจิกายน 2550

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2549

วันที่: 14 มีนาคม 2550

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ