ชมวิดิโอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

วันที่: 27 พฤศจิกายน 2561

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

วันที่: 28 สิงหาคม 2561

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

วันที่: 30 พฤษภาคม 2561

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560

วันที่: 05 มีนาคม 2561

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

วันที่: 27 พฤศจิกายน 2560

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

วันที่: 30 สิงหาคม 2560

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

วันที่: 22 พฤษภาคม 2560

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่: 21 เมษายน 2560

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2560

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

วันที่: 29 พฤศจิกายน 2559

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

วันที่: 22 สิงหาคม 2559

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

วันที่: 23 พฤษภาคม 2559

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันที่: 21 เมษายน 2559

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันที่: 22 เมษายน 2558

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันที่: 21 เมษายน 2557

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วันที่: 22 เมษายน 2556

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2555

วันที่: 21 พฤศจิกายน 2555

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วันที่: 20 เมษายน 2555

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (Part1)

วันที่: 22 เมษายน 2554

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (Part2)

วันที่: 22 เมษายน 2554

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2551

วันที่: 26 สิงหาคม 2551

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

Annual General Meeting of Shareholding 2008

วันที่: 30 เมษายน 2551

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2550

วันที่: 28 พฤศจิกายน 2550

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ

ผู้บริหารพบนักลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2549

วันที่: 14 มีนาคม 2550

วีดีโอ & เอกสารนำเสนอ